As far as I'm concerned,
being any gender is a drag.


Patti Smith
 
  GenderTraining
 
Achtergrond

Binnen onze samenleving wordt doorgaans uitgegaan van een vanzelfsprekende onderverdeling in mannelijk-en vrouwelijkheid met daarbij behorende, vaststaande eigenschappen. Die stereotype indeling zie je telkens opnieuw terug in populair-wetenschappelijke boeken, televisieprogramma’s en in kranten en tijdschriftartikelen.

Zonder dat er daar een gedegen onderbouwing bijgeleverd wordt. En dat is niet zo gek, want de meningen van wetenschappers uit allerlei disciplines lopen uiteen over (oorsprong, inhoud en waarde van) de traditionele indeling in mannelijk en vrouwelijk. De discussie nature versus nurture is niet van gisteren. Maar zoals altijd geldt ook hier: hoe vaker iets herhaald wordt en hoe vaker je iets hoort, hoe ‘waarder’ het wordt. En daar zit een groot nadeel aan.

De aanname namelijk dát er een logisch onderscheid is tussen definieerbare en vaststaande mannelijke en vrouwelijke eigenschappen, heeft in de praktijk tot gevolg dat er binnen organisaties, bedrijven en instellingen klakkeloos een enorm potentieel over het hoofd gezien wordt. En dat is méér dan zonde.

Binnen het zeer brede aanbod aan trainingen, bestaat er geen training die hier een antwoord op biedt. GenderTrainingmv vult nu die lacune.
switch to english version
Home  |  Sitemap  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2010-2019