As far as I'm concerned,
being any gender is a drag.


Patti Smith
 
  GenderTraining
 
Filosofie

Wij zijn van mening dat de veelgebruikte indeling in mannelijk en vrouwelijk en de daaraan toegeschreven eigenschappen en kwaliteiten weliswaar wijdverbreid is, maar onjuist.

Wij zijn er bovendien van overtuigd dat deze indeling zeer beperkend werkt en mensen, organisaties, bedrijven en instellingen in ambities, mogelijkheden en targets drastisch belemmert.

De verwachtingen die we op basis van sekse wel of niet hebben ten aanzien van iemands gedrag, karakter, kwaliteiten, prestaties en ambities zorgen ervoor dat we mensen vrouwen en mannen - structureel onderschatten.

Het menselijk potentieel ('human capital') wordt daardoor onvoldoende benut. Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders - beter - kan.

Door rolpatronen, verborgen aannames en seksespecifieke verwachtingen bloot te leggen, is het mogelijk om deze vanzelfsprekendheden te door-breken. Zodat het menselijk potentieel wl ten volle ingezet kan worden.

Wie wil dit nu niet?

Ontwikkel ook je gender-bewustheid!
switch to english version
Home  |  Sitemap  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2010-2019