As far as I'm concerned,
being any gender is a drag.


Patti Smith
 
  GenderTraining
 
Welkom!

Het eerste dat we doen als we iemand ontmoeten: bepalen of het een man of een vrouw is. De samenleving (m/v) is immers onderverdeeld in vrouwen en mannen en aan beiden wordt van alles toegeschreven dat van invloed is op onze verwachtingen.

In een fractie van een seconde bepalen we zo welke verwachtingen we wel en niet hebben over iemands gedrag, karakter, kwaliteiten, prestaties en ambities.

Vervolgens gaan we over tot de orde van de dag en doen we alsof we geen onderscheid maken op basis van sekse. En dat heeft consequenties. In die consequenties is GenderTrainingmv gespecialiseerd.

GenderTrainingmv is gericht op het herkennen, benoemen, overstijgen en eventueel zelfs benutten van gender. Het is een training in gender-sensitiviteit, die verborgen aannames en rolpatronen blootlegt en de werking van gender laat zien in persoonlijke en zakelijke omgang.

Het is een training die je de ogen opent voor genderblindheid. Zodat je daar je voordeel mee kunt doen: zelf, in je omgeving en/of binnen je bedrijf.
switch to english version
Home  |  Sitemap  |  Webdesign: DG Graphic Design © 2010-2019